Een duurzame innovatie vraagt om extra specialisten

Het succesverhaal van Attero

Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Al bijna 90 jaar is zij actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit afval. Attero richt zich op de toekomst en zorgt er voor dat zoveel mogelijk beschikbare grondstoffen worden gewonnen uit ons afval, zodat er niks verloren gaat. Attero is ontstaan door het samenvoegen van meerdere, regionale afvalverwerkingsbedrijven, dit heeft er voor gezorgd dat Attero in Nederland marktleider is in afvalverwerking.

Sinds 2018 heeft Attero binnen de afvalenergiecentrale in Moerdijk een eigen stoomturbine, die begin oktober feestelijk werd geopend door Minister-president Rutte. De stoomturbine is een duurzame innovatie die groene elektriciteit produceert. Loes de Vetten, HR adviseur bij Attero vertelt: “Met de komst van deze stoomturbine was er meer behoefte aan mankracht, met name op onderhoudsvlak.” Door interne verschuivingen en verloop, ontstonden er in korte tijd meerdere vacatures binnen één afdeling.

Schaarste binnen de markt

“Je merkt dat het lastiger bij te benen is als er meerdere vacatures binnen één afdeling tegelijk open staan. Wij zijn zelf aan de slag gegaan maar ervaren ook de schaarste in de markt. Goede kandidaten zijn moeilijk te vinden. Je moet je breed in gaan zetten, wil je goede kandidaten binnen halen” gaat Loes verder. Op dit moment staan er in Nederland de meeste vacatures ooit open (ruim 251.000). Dit hoge aantal vacatures zorgt er voor dat het voor werkgevers lastiger wordt om personeel te vinden. Met name technici zijn in deze tijd lastig te vinden, dit is namelijk een redelijk kleine doelgroep.

Bjorn, accountmanager bij Locus People, wilde graag samenwerken met een partij als Attero. Toen hij een sterk profiel vond wat goed aansloot bij de openstaande vacature, gingen beiden partijen rond de tafel.

Omdat Attero op zoek was naar invulling van een specifieke functie, was het belangrijk om dit af te stemmen met Locus People. Om die reden werd er een locatiebezoek georganiseerd met Bjorn, om kennis met elkaar te maken en om inhoudelijk te praten over de wensen en verwachtingen. Locus People hanteert één vast aanspreekpunt, dit betekent dat je inhoudelijke zaken makkelijker kunt afstemmen je verder de diepte in kunt gaan. Dit geldt zowel voor, tijdens en na het traject.

bw181003240lr

“De meerwaarde van Locus People is voor mij dat zij het gebrek aan voldoende tijd opvullen.”

Bunkermanagement-AZN-1
Investeren in de kandidaat

Omdat technici zo’n specifieke doelgroep zijn, is het belangrijk dat je tijd steekt in het zoeken en benaderen van potentiële kandidaten. “De tijd die hiervoor nodig was, konden wij op dat moment zelf niet vrij maken. Het mooie aan Locus People, en aan Bjorn, vond ik dat hij zich ook richtte op koude acquisitie”. Dus kandidaten met een sterk profiel die niet actief op zoek naar een baan, toch over de streep kunnen halen omdat je kansen ziet bij een andere partij. In deze tijd van schaarste is dit soms nodig en werkt dit als een goede oplossing. Bjorn heeft hier tijd ingestoken omdat hij een goede match voorzag tussen de desbetreffende kandidaat en Attero. “Voor mij zit daar de meerwaarde van Locus People in: dat het gebrek aan voldoende tijd opgevuld wordt. Tijd die je vaak als HR adviseur niet hebt om echt te investeren in het zoeken naar een geschikte kandidaat.” Dat het een goede match leek, bleek ook waar te zijn. Inmiddels heeft Bjorn vanuit Locus People twee kandidaten kunnen helpen aan een baan binnen Attero waar alle partijen gelukkig mee zijn.